Commissariaat

Een commissaris heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de onderneming en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Een commissaris draagt hiermede een grote mate van verantwoordelijkheid.

De afgelopen jaren is de code-Tabaksblat een goede katalysator geweest voor extra aandacht voor toezicht. Bij veel ondernemingen is het gevoel van urgentie over de kwaliteitsverbetering van de commissarissen wel gegroeid. Daarbij zijn Raden van Commissarissen er bij gebaat als er meer mensen uit verschillende disciplines en achtergronden in zitten. Diversiteit immers doorbreekt het groepsdenken en dat komt de effectiviteit van het toezicht ten goede.

Mede op basis van onze expertise op het gebied van financieel management kunnen wij als commissaris het fundament waarop uw onderneming is gebouwd, versterken en waarde toevoegen aan uw onderneming.