Bedrijfsovernames

Het onderwerp “bedrijfsovernames” is actueler dan ooit. Een grote groep ondernemers van de babyboomgeneratie nadert de pensioengerechtigde leeftijd, zodat een groot aantal bedrijven in het MKB binnen enkele jaren van eigenaar verwisselt (hetzij binnen de familie, hetzij extern). In dat proces is een goede, resultaatgerichte, adviseur onontbeerlijk.

Wij begeleiden en adviseren bij de koop en verkoop van ondernemingen. Ook voor bedrijfswaarderingen, due diligence onderzoeken, het (fiscaal) structureren van de transactie alsmede het werven van risicodragend kapitaal kunt u een beroep doen op onze know-how. Daarnaast verzorgen wij bij management buy-outs samen met de toekomstige ondernemer de uitwerking van het ondernemingsplan en stellen de financiële prognoses op.